Data Nr zapytania ofertowego Nazwa zamówienia Termin składania ofert Status
11.01.2018 R/FPWI/3/2018 Zakup, dostawa, wniesienie i montaż mebli na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielokanałowej, kontekstowej platformy telekomunikacyjnej Ratel” realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

26.01.2018 r. godzina 9:00 Zakończone
05.01.2018 R/FPWI/2/2018

Zakup i dostawa monitorów na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielokanałowej, kontekstowej platformy telekomunikacyjnej Ratel” realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

22.01.2018 r. godzina 9:00 Zakończone
05.01.2018 R/FPWI/1/2018

Zakup i dostawa wyposażenia stanowisk pracy – uchwytów biurkowych do monitorów LCD na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielokanałowej, kontekstowej platformy telekomunikacyjnej Ratel” realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

22.01.2018 r. godzina 9:00
Zakończone
16.08.2017 R/FPWI/4/2017

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielokanałowej, kontekstowej platformy telekomunikacyjnej Ratel” realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)

31.08.2017 r. godzina 9:00 Zakończone
25.05.2017 R/FPWI/3/2017

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielokanałowej, kontekstowej platformy telekomunikacyjnej Ratel” realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)

09.06.2017 r. godzina 9:00 Zakończone
04.05.2017 R/FPWI/2/2017

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielokanałowej, kontekstowej platformy telekomunikacyjnej Ratel” realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)

19.05.2017 r. godzina 9:00 Zakończone
15.02.2017 R/FPWI/1/2017

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielokanałowej, kontekstowej platformy telekomunikacyjnej Ratel” realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)

02.03.2017 r. godzina 9:00 Zakończone